Tijd maken

 

Tijd maken voor de mensen, en oog hebben voor de kleinste details. Want u als patiënt moet zich goed en tevreden voelen. U bent geen nummer of dossier, maar een mens van vlees en bloed, met heel specifieke behoeftes. Kleine boodschappen doen? Dat neemt ik er graag bij. Omdat ik uw situatie nauwgezet opvolg, ben ik perfect op de hoogte van uw gezondheidssituatie.

Enkele van mijn kerntaken: hygiënische verzorging (helpen bij het wassen en aan-en uitkleden),technische, verpleegkundige handelingen (intraveneuze of subcutane perfusie plaatsen of superviseren, parenterale voeding geven of coördineren, verblijfskatheter plaatsen en verwijderen), wonden verzorgen, subcutane of intramusculaire inspuitingen toedienen, palliatief verzorgen, en stoma’s behandelen.

 
Omdat we werken  met het zogenoemde ‘derdebetalersysteem’,  wordt alles meteen met het ziekenfonds verrekend.