De eerste afspraak

 

 Na een telefonisch contact (door uzelf, een familielid, de sociale dienst van het ziekenhuis, uw huisarts, mutualiteit, …) wordt een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek.

In overleg en in functie van uw zorgafhankelijkheid en/of medisch voorschrift, wordt dan afgesproken met welke frequentie de verpleegkundige bij u langskomt.
Deze frequentie kan variëren en zo nodig aangepast worden in functie van uw gezondheidstoestand.

Hoe gaat de betaling?

Ik werk via een derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat ik rechtstreeks factureer aan de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

 

Daarom heb ik voor alle verpleegkundige zorgen een voorschrift nodig samen met een klevertje van de mutualiteit.

 

Voor hygiënische zorgen wordt er een Katz-schaal opgemaakt die ik bij het eerste bezoek zal evalueren. U hoeft hiervoor niets te doen.